Trådløs lading

wirelessTrådløs ladning gir en praktisk, trygg og pålitelig måte for å lade, og å drive, millioner av elektriske apparater i hjemmet, på arbeidsplassen og i industrien generelt. Når man eliminerer bruk av fysiske kontakter og kabler, vil trådløs ladning gi en rekke fordeler med tanke effektivitet, kostnader og sikkerhet fremfor den vanlig tradisjonelle lade-kabelen.

Når det gjelder dagens smarttelefoner, håndholdt industrielle komponenter og utstyr, og tunge applikasjoner vil trådløs strøm opprettholde en sikker, kontinuerlig og pålitelig overføring av kraft for å kunne sikre alle varianter av enheter og utstyr er fult ladet og klar for bruk på et øyeblikks varsel.

Men hva er trådløs ladning?

I hovedsak er trådløs ladning (også kalt trådløs kraftoverføring) når man på en sikker måte overfører kraft fra en senderkilde til en mottaksanordning i forbindelse med ladning av et batteri ved bruk av elektromagnetiske felt.

Hvordan virker trådløs ladning?

Trådløs ladning er basert på prinsippet om magnetisk resonans, eller induktiv strøm Transfer (IPT). Dette er prosessen med å overføre en elektrisk strøm mellom to objekter ved bruk av spoler for å indusere et elektromagnetisk felt.

Trådløs lading og kraftoverføring inn i 5 viktige skritt:

1.Nettspenningen er konvertert til høyfrekvent vekselstrøm.

2.Vekselstrømmen blir sendt til senderen polen ved senderkretsen.

3.Vekselstrøm som strømmer i sendespole skaper et magnetisk felt som strekker seg til mottakerspole (når innenfor en gitt avstand).

4.Det magnetiske felt genererer strøm i mottakerspole av anordningen.

5. Strøm som strømmer i mottakerspole blir omformet til likestrøm ved mottakerkretsen, dette lader batteriet til enheten.

Fremtidens trådløs ladning?

Uansett enhet, industri eller program vil fjerning av den fysiske tilkoblingen som kreves for å lade (eller overføre kraft) gi en rekke fordeler fremfor den tradisjonelle kabelkontakten, selv om noen er umiddelbart åpenbare. Kanskje den mest kjente bruken av trådløs ladning er per i dag for Smartphones, som man alle kjenner til. De siste par årene har antall telefonprodusenter som tilbyr trådløs ladning vokst relativt fort, og selv om telefonprodusenten i seg selv ikke tilbyr trådløs ladning kan man for eksempel få tilbyr på IKEA som gjør det mulig å lade smarttelefonen trådløs likevel.