Internet of Things

internet-of-thingsUtrykket “internet of Things” forkortes ofte med IoT. Det er et uttrykk som blir stadig mer brukt i media, og anses av mange finans og IT-eksperter for å være en av de store megatrendene som vil endre vårt samfunn raskt og dramatisk over de neste årene.

Hva betyr det egentlig?

Flere peker på at begrepet “Internet of Things” mangler substans. Det er en idé om at alle mulige apparater og dingser trådløst skal snakke med hverandre, og med “skyen”. Når det kommer til konkrete eksempler, som faktisk gir nytteverdi til forbrukerne, kan det imidlertid bli litt stille.

Transport

Bruk av IoT-teknologi har mange potensielle applikasjoner innen transportsektoren. Om kjøretøyer, skilt og annen infrastruktur kan kommunisere sammen, kan transport bli både enklere og billigere. For eksempel kan fartsgrenser automatisk justeres etter vær, trafikkmengde, tid på døgnet og andre forhold som påvirker sikkerheten. Videre kan sjåfører hindres i å kjøre over fartsgrensen. Om selvkjørende biler nå kommer for fullt, vil det også være svært fordelaktig om de ulike kjøretøyene kan snakke sammen, for å samarbeide best mulig mot å oppnå et trygt og effektivt trafikkmønster.

Energi

Om alle elektriske apparater etterhvert blir en del av Internet of Things, vil det utløse et stort potensiale for å spare energi. Elbilen kan lades når det er overskudd på strøm, og den er billig. Når strømprisen stiger kan eieren tjene på å selge tilbake noe av energien. Det samme kan til en viss grad implementeres i varmeovner og varmtvannsberedere. Ved å prøve å bruke minst mulig energi når prisen er høy, kan eieren spare mye penger.

Spilleautomater

Spilleautomater har stort sett ikke koblet seg opp mot Internett. De har i stedet blitt en del av det ved å bli digitale. De kan sånn sett også sies å være en del av denne trenden, om man strekker begrepet litt lenger. Eksempelvis ser man dette på norske spilleautomater, og lignende nettsider.